140 Day 22 Hour 35 Minute 3 Second

TAM METİN GÖNDERİMİ

Kongrede sunulan sözlü ve poster bildirilerin özetleri ve tam metinleri kongre bildiri kitabında yayınlanacaktır. Tam metin yayınlatmak isteyen katılımcılarımızın araştırma, olgu raporu veya derlemelerinin İngilizce olarak yazılmış tam metinlerini en geç 01 Eylül 2023 tarihine kadar pedo2024@kmice.com adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Tam Metin Yazım Kuralları için tıklayınız.

Önemli Tarihler